Amandman nezavisnog gradskog vijećnika na proračun Grada Labina za 2017.

Amandman nezavisnog gradskog vijećnika na proračun Grada Labina za 2017.

9.12.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Amandman broj 1.

Kao vijećnik Labina predajem amandman na proračun u svrhu otkupa zemljišta od strane grada Labina. Područja koja smatram da bi trebalo otkupiti jesu : Napuštena sela (zaseoci ) na području grada Labina u cilju zaštite kulturno povijesne baštine.

Obrazloženje : Razni kupci,nakupci i prekupci otkupljuju od naših sumještana zemljište i stare kuće.Često puta je to organizirana i smišljena kupnja sa ciljem brze zarade,preprodaje i prenamjene objekata i prostora. U tome im mi svi skupa pomažemo ne misleći na budućnost naše djece ,naših budućih pokoljenja.Već smo dosta toga prodali i trenutno zadovoljili tj.popunili kućni buđet. Ali što dalje ? Doći će i tomu kraj.Zato kao društvo napravimo nešto korisno i za nas,za naše društvo i za našu budućnost.Nudim jedan model koji bi zaštitio autohtonost i identitet našeg podneblja tj.nas samih.Podijelio sam model po fazama kako slijedi.

 

I faza - otkup zemljišta na području grada Labina ( na području grada Labina imamo tri napuštena sela i četiri zaseoka koja su napuštena ,ruševna,obrasla travom,raslinjem i korovom.( područja ću navesti ako projekt prođe)

II faza - Izrada  projekta obnove sela na "autohtoni" način. Projekt pripremiti za sufinanciranje iz EU fondova

III faza - Obnova - izgradnja sela na starinski i izvorni način sa konačnim strateški važnim "inventarom" sela : guvno,kol-lokva,suhozidi, kalanica-cisterna,kopa i tartoja,lomnica (sjenici),kovačija,štala,šofit,voz...sav alat od koserića do šagona.....

 

Sadnja voća i povrća na zemljištu sela (starinske sorte) :

smokva,trsi,ulike,oskoruša,krušvić,drenjula,ladonja,murva,kunja,breskva,brkulja...

Štala sa po najmanje parom od svake vrste domaćih životinja

( krava,svinja,konj,magarac,koza,ovca,kokoši...  košnice sa pčelama)

IV faza - Selo predati na upravljane zajednici ( model da bivši vlasnici mogu biti dioničari ).Zapošljavanje najmanje jedne obitelji koja bi u selu živjela i radila i imala obavezu nošenja narodne nošnje u vrijeme organiziranog posjeta gostiju.Praktički bi obitelj živjela u selu a uz  potporu bi se sama sufinancirala uz prodaju svojih domaćih proizvoda te prodajom proizvoda naših lokalnih obrtnika,suvenira i ulaznicama za to ŽIVO  " etno selo ".

Konačni i jedini cilj ovog projekta je : zaštita kulturno povijesne baštine našega Labina i labinštine a u svrhu valorizacije ovog našeg prekrasnog područja.

Financiranje : I faze projekta - P 5001/ K 50002 - otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture ( komunalne i društvene ) iz programa Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima

II faza EU fondovi

 

 

Bastijanić Mladen ,Vinež 330 F

091 973 2002

Mail : bastijanicmladen@gmail.com

mladen bastijanić politika amandmani proračun