Alen Halilović i Jelena Batelić izabrani za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Alen Halilović i Jelena Batelić izabrani za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

10.4.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijela  rješenje o imenovanju zamjenice predsjednika, članova, zamjenika članova i tajnice Savjeta za mlade. Među sedam izabranih članova iz udruga mladih i za mlade na području Republike Hrvatske izabran je i Alen Halilović, predsjednik udruge za mlade Alfa Albona, te Jelena Batelić, potpredsjednica udruge, kao zamjenica člana.

 

Odlukom o osnivanju Savjeta za mlade Vlade RH donesenom u rujnu 2012. uvedene su znatne promjene u odnosu na dosadašnji rad i sastav tog tijela. Broj članova Savjeta iz udruga mladih i za mlade je povećan na sedam, sukladno broju tematskih područja Nacionalnog programa za mlade, čime je povećan utjecaj udruga. Također, suprotno dosadašnjoj praksi, za predsjednika ili predsjednicu Savjeta, neće se predlagati političari već osoba iz redova udruga mladih i za mlade. Zadaća Savjeta bit će pratiti razvoj udruga mladih i za mlade, reagirati na pojavnosti u društvu koje su od značaja za mlade te pratiti rad institucija i javnih politika vezanih uz mlade na svim razinama i davati preporuke i mišljenja o njihovom radu, odnosno provedbi.

Članovi su izabrani na osnovu objavljenog natječaja za popunu sedam mjesta u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske za koje kandidate mogu predložiti isključivo udruge mladih i za mlade. Stručna radna skupina za izbor članova pregledala je sve prijave te nakon ocjene dostavila preporuku imenovanja. Ministrica socijalne politike i mladih je donjela konačni prijedlog imenovanja te ga uputila Vladi Republike Hrvatske koja je donjela konačno rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova iz redova udruga mladih i za mlade.

 

Udruga Alfa Albona PR

 

alen halilović jelena batelić savjet mladih savjet za mlade vlada