Alen Golja ponovno izabran za direktora 1.Maja

Alen Golja ponovno izabran za direktora 1.Maja

17.1.2012. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Skupština Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. nakon provedenog javnog natječaja na kojem su pristigle dvije molbe, donijela je Odluku o imenovanju jedinog člana Uprave – direktora Društva. Tako je direktorom Društva ponovno imenovan dosadašnji direktor, Alen Golja,

koji, po ocjeni Skupštine, svojim kompetencijama, rezultatima dosadašnjeg poslovanja i ponuđenim programom rada za iduće mandatno razdoblje, najbolje odgovara potrebama i izazovima tog radnog mjesta. Direktor je izabran na mandat od četiri godine, počevši od 29. siječnja 2012. godine.

alen golja direktor prvi maj trgovacko društvo komunalno