Aglomeracija: Projektanti uvedeni u posao, rok za projektiranje dvije godine

Aglomeracija: Projektanti uvedeni u posao, rok za projektiranje dvije godine

10.12.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U prostorijama Vodovoda Labin d.o.o. jučer je uz pridržavanje svih epidemioloških mjera održan sastanak oko uvođenja projektanata u projekt Aglomeracije Labin – Raša – Rabac.

Podsjetimo, nakon provedenog postupka javne nabave Vodovod Labin potpisao je  Ugovor o izradi projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Labin „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Labin-Raša-Rabac“ s izvođačima, odnosno zajednicom ponuditelja FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, Rijeka, Hrvatska kao vodeći član zajednice ponuditelja; Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka, Hrvatska,; TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Fiorella la Guardia 13/5, Rijeka, Hrvatska, Hidro-expert d.o.o., Bujska 5, Rijeka, Hrvatska, Hidrotech d.o.o., Franje Čandeka 23A, Rijeka, Hrvatska, HIDROPROJEKT-ING projektiranje d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, Hrvatska, WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

Jučerašnjem su sastanku prisustvovali predstavnici zajednice ponuditelja Miroslav Vujčić, direktor FLUM-ING d.o.o., kao vodeći član zajednice ponuditelja ovlašten za zastupanje i Ana Preka projektantica u  FLUM-ING d.o.o., predstavnik Hrvatskih voda i voditelj projektnog tima Dražen Kamber, predstavnici Vodovod Labin d.o.o., direktor Alen Golja, Klaudio Bastijanić, voditelj projekta, te gradonačelnik Grada Labina i predsjednik Skupštine Vodovoda, Valter Glavičić.

Prema Ugovoru projektant je dostavio sve tražene dokumente  te su donesene odluke o imenovanju ovlaštenika Naručitelja i Izvršitelja.

Za Vodovod Labin d.o.o. imenovan je Klaudio Bastijanić, dipl.ing.građ, dok je za zajednicu ponuditelja projektanata imenovana Ana Preka, mag.ing.aedif kao voditelj tima projektanata zadužena za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora.

Na sastanku se raspravljalo i o tijeku izvođenja radova na projektiranju i izazovima koje se očekuje tijekom istog, a zaključeno je kako je projektant dužan dostaviti plan izvođenja svih radova na projektiranju.

Rok za izvođenje radova na projektiranju je 24 mjeseca, a do tada je projektant dužan izvesti istražne radove, izraditi i dostaviti sve geodetske elaborate, Idejne i Glavne projekte s ishođenim lokacijskim i građevinskim dozvolama,  parcelacijske elaborate i elaborate prava služnosti, elaborat tehno-ekonomske analize, elaborat nadzorno upravljačkog sustava, plan izvođenja radova, dokumentaciju o nabavi te aplikacijski paket za prijavu projekta.  Dinamika izrade pojedinih dijelova dokumentacije definirati će se kroz zaključke Projektnog tima.

U tom razdoblju rješavanje imovinsko pravnih odnosa u nadležnosti je Vodovoda Labin i jedinica lokalne samouprave na čijem su području građevine smještene.

Sljedeći sastanak Naručitelja i Izvršitelja planiran je početkom siječnja 2021.

ugovor aglomeracija aglomeracija labin raša rabac vodovod labin projektanti