75% maturanta labinske srednje škole upisalo svoje prioritetne studijske programe

75% maturanta labinske srednje škole upisalo svoje prioritetne studijske programe

19.7.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  36 različita studijska programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu , Veleučilištu u Rijeci te na R.I.T. Croatia.

Od ukupno 90 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  84 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 80 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 3 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta, a jedan učenik nije, zbog bolesti, mogao pristupiti ispitima.


Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 68  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj dok se  petnaest  učenika nije upisalo. Dio tih učenika će nastaviti studije izvan naše države, dok će dio pokušati upisati se na neki od studijskih programa u jesenskom roku.

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  36  različita  studijska  programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci te na R.I.T. Croatia u Zagrebu.

Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja.

Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 75 % naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (46% -1. izbor, 21% -2.izbor, 8% - 3. izbor) dok je  10% učenika upisalo studijski program koji je na njihovoj prioritetnoj listi bio pozicioniran na višem od 3. mjesta.

 

Preuzimanje:

Upisali po izboru - pdf

Upisali po studijima - pdf

Poveznice:

Državna matura 2014. - ssmb.hr

Generacija maturanata 2013.-2014. - ssmb.hr

 

 

srednja škola maturanti fakultet studija studiranje obrazovanje druđtvo tržište rada