1. Maj Labin - JAVNI POZIV za prijavu na rad u javnim radovima - traži se 7 radnika

1. Maj Labin - JAVNI POZIV za prijavu na rad u javnim radovima - traži se 7 radnika

15.5.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Sukladno mjerama iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2012. godinu, uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gradonačelnik Grada Labina 14. svibnja 2012. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu na rad u javnim radovima


Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Labina, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na javnim radovima, u programu Javnih radova koji obuhvaća radove iz područja održavanja, čišćenja i uređenja okoliša, javnih površina, te održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina u razdoblju od 24. svibnja do 24. lipnja 2012. godine. Inicijator javnih radova je Grad Labin, a Izvršitelj je komunalno poduzeće 1. Maj Labin d.o.o.

Za navedeni program traže se ukupno 7 (sedam) osoba na rok od 1 (jednog) mjeseca.

Sredstva za financiranje Javnih radova osiguravaju Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Labin i komunalno poduzeće 1. Maj Labin d.o.o.

Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjete koje postavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, a to su slijedeći:

1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.
2. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseci.
3. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.
4. Nezaposlene osobe liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, azilanti, žrtve obiteljskog nasilja, mlade osobe  
    koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imaju
    potpisan Profesionalni plan zapošljavanja.
5. Nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih
    branitelja, samohrani roditelji, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama,
    roditelji djece oboljele od malignih bolesti, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni,
    korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, a koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih najmanje 6
    mjeseci.

Prednost pri zapošljavanju imat će osobe koje su u evidenciji HZZ duže od 36 mjeseci. Kandidati moraju imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova sukladno Zakonu o zaštiti na radu i pozitivnim propisima.

Prijavi je potrebno priložiti:
- presliku osobne iskaznice
- potvrdu HZZ-a
- dokaz o ispunjavanju jednog ili više uvjeta propisanih od strane HZZ-a

Prijave se podnose Izvođaču - komunalnom poduzeću 1. Maj Labin d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. Svi kandidati dužni su, na traženje komunalnog poduzeće, dostaviti i dodatne dokaze o socijalnom statusu.
Rok za prijavu kandidata traje do 23. svibnja 2012. godine.
O rezultatima javnog poziva svi će kandidati biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku od 30 dana.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Labina

Poslodavac: 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakt: osobni dolazak: VINEŽ 81, 52220 LABIN

 

HZZ

javni radovi prvi maj labin prvi maj komunalno javni radovi nezaposlene osobe nezaposleni rad hzz čistači