Zelena Istra objavila knjižicu "Kako gospodarimo otpadom u Istri"

Zelena Istra objavila knjižicu "Kako gospodarimo otpadom u Istri"

8.11.2007. // Zelena Istra // Objavljeno u kategoriji Zabava

U okviru projekta ”Mobilizacija pograničnih regija Slovenije i Hrvatske u korištenju koncepta 4R+3E u gospodarenju otpadom” Zelena Istra je objavila knjižicu ”Kako gospodarimo otpadom u Istri”.

Svrha objavljivanja knjižice je upoznavanje šire javnosti sa sadašnjim stanjem u okolišu u Istarskoj županiji, problemima, mogućim rješenjima i načinima kako mijenjati loše navike u bolje. Ona također prikazuje primjere dobre prakse poput odvojenog sakupljanja otpada u gradu Rovinju i na nacionalnoj razini u gradu Čakovcu, rezultate provedenog istraživanja među gradovima, općinama, komunalnim poduzećima i školama u Istri, te aktivnosti kroz koje se u okviru projekta nastoji potaknuti sve aktere u društvu na odgovorniji odnos prema okolišu i pravilno postupanje s otpadom.

Informiranje i edukacija u tome su iznimno bitni te je to bila i tema posljednje hrvatskoslovenske konferencije održane u Murskoj Soboti 30. listopada na temu ”Uloga edukacije u pravilnom postupanju s otpadom”, a na kojoj je četrdesetak sudionika izmijenilo vlastita iskustva i zaključilo da bi se u edukaciju trebalo više ulagati nego što je sad slučaj.

Primjerak knjižice u tiskanom obliku može se dobiti u uredu Zelene Istre ili zatražiti putem telefona na broj 506 065, a u digitalnom obliku (pdf formatu, 1.9MB) i na internet stranicama .


Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati