Revolucija nanotehnologije

Revolucija nanotehnologije

23.2.2009. // Bug on-line // Objavljeno u kategoriji Znanost i tehnologija

U znanstvenom časopisu Science prezentirana su dva nova nanotehnološka dostignuća američkih znanstvenika koja bi jednog dana trebali osigurati razvoj manjih, bržih i snažnijih poluvodičkih elemenata.

 

Prvo dostignuće je vezano uz razvoj minijaturnih tranzistora uz pomoć keramičkih kristalnih materijala lantan aluminata i stroncij titanata. Kada se ta dva materijala prislone jedan na drugi, iako je svaki od sam za sebe izolator, na njihovoj površini se stvara pozitivni naboj koji omogućuje tok struje. Znanstvenici su uspjeli uz pomoć naboja proizvedenog atomskim mikroskopom "urezati" minijaturne vodiče između površina dvaju materijala koji kasnije mogu biti izbrisani korištenjem obrnutog naboja.

 

Prema njihovim tvrdnjama na ovaj način je proizveden do sada najmanji stabilni tranzistor, čiji osnovni elementi su promjera svega nekoliko atoma. Također se ističe kako je demonstrirana metoda iznenađujuće jednostavna, a cijeli proces je ostvaren uz pomoć relativno jeftinih i lako dostupnih uređaja i materijala.

 

Drugo novo nanotehnološko dostignuće vezano je uz razvoj jeftinijeg tankog poluvodljivog filma za koji znanstvenici vjeruju kako bi mogao drastično unaprijediti pohranu podataka. Naime, do sada je bilo mnogo pokušaja korištenja polimera za proizvodnju listova poluvodljivih filmova, no takvi materijali su najčešće izgubili strukturu kada su bili razvučeni preko većih površina.

 

Kako bi riješili taj problem znanstvenici su zagrijali kristale safira kako bi kreirali poseban uzorak na površini materijala koji je iskorišten kao vodilica za poluvodički film. Na taj način znanstvenici su uspjeli kreirati gotovo savršenu mrežu poluvodljivog materijala koja je oko 15 puta gušća od bilo čega postignutog do sada. Prema tvrdnjama znanstvenika takav materijal omogućuje da se na površini veličine novčića pohrani količina podataka za koju bi trebalo 250 DVD-ova.

science nanotehnologija poluvodiči tranzistor lantan aluminat stroncij titanat izloator struja podaci pohrana kristali
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati