LABINSKE ZNAMENITOSTI: Palača Battiala Lazzarini

LABINSKE ZNAMENITOSTI: Palača Battiala Lazzarini

5.6.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Zabava

edna od najljepših zgrada u starogradskoj jezgri zasigurno je barokna palača Battiala Lazzarini, smještena pored župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije. Zgrada privlači pažnju svojom veličinom i bogato ukrašenom fasadom crvenkaste boje sa plavim prozorima. Palaču je sagradila obitelj Battiala, dijelom u 17. stoljeću, a dijelom u 18. stoljeću, odnosno stariji dio je nastao oko 1630. godine, a fasada 1727. godine. Zgrada je temeljito sanirana i rekonstruirana od 1982. do 1994. godine. Površina palače je skoro 1000 četvornih metara, izduženo pravokutno krilo proteže se u smjeru istok – zapad, a na njega se nadovezuje središnji korpus u pravcu sjever – jug. Nakon II. svjetskog rata palača je nacionalizirana. U njoj je otvoren najprije učenički internat koji je zatim pretvoren u stanove, a od 1960.godine u njoj je smješten Narodni muzej Labin.

 

Prvi vlasnici palače, obitelj Battiala, su tursko – albanskog podrijetla. Oko 1700. godine obitelj je kupila imanja u Sv. Martinu i Dubrovi, a prije su imali i imanja u Kikovi, Krapnu, Sv. Lovreču, i šumu u Ubasu. Godine 1727. smjestili su se u Labinu u ovoj palači u starogradskoj jezgri, a 1743. godine od Venecije su kupili titulu grofa. U 19. stoljeću članica obitelji Margherita Battiala udala se za Lodovica Lazzarinija i tim brakom započinje labinski ogranak obitelji Battiala Lazzarini. Obitelj Lazzarini se u 14. stoljeću doselila iz Toskane u Istru, najprije u Pulu gdje su se bavili bankarstvom. Krajem 15. stoljeća obitelj se preselila u Rijeku gdje su imali istaknutu ulogu (Alessio Lazzarini 1539.godine postaje kapetan Rijeke). Kasnije su dobili titulu baruna.

 

Posljednji vlasnici palače bila su tri brata: Giuseppe (imao je grofovsku titulu, istaknuo se kao organizator javnih radova i gradonačelnik Labina), Nicolò (bavio se obiteljskim poljoprivrednim posjedima), Tommaso (liječnik, jedna ulica u Labinu je nazvana po njemu). Obitelj je u svom obiteljskom grbu (koji se još može vidjeti unutar palače Battiala Lazzarini) imala simbole besmrtnosti i pticu feniks, i geslo «Moriendo renascitur».

 

Battiala Lazzarini palača Battiala Lazzarini labinske znamenitosti narodni muzej
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati