LABINSKE ZNAMENITOSTI: Gradske zidine i vrata

LABINSKE ZNAMENITOSTI: Gradske zidine i vrata

24.4.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Zabava

Do kraja 19. stoljeća grad Labin činile su građevine unutar gradskih zidina. Ove do danas sačuvane zidine izgrađene su u 16. stoljeću, a prve zidine za zaštitu grada i njegovih stanovnika podignuli su još Kelti. Kako se grad širio, tako su se gradile i nove zidine. U 15. stoljeću zidine su išle duž palača Lius, Manzini i Negri (današnja ulica Giuseppine Martinuzzi) do glavnih vrata koja su se tada nalazila na Starom trgu (do 1438. godine.), i dalje do Uskočkih vrata. Nekada se u sklopu zidina nalazilo šest obrambenih kula kružnog oblika, a do danas nam je sačuvana samo jedna, Torjon, na samom ulazu na starogradski trg. Kula Torjon je izgrađena 1617. godine nakon napada uskoka. Dva topa iz razdoblja austrijske vlasti na Torjon su postavljena dolaskom Italije, a skinuta nakon II. svjetskog rata. Sredinom 90 – ih godina 20. stoljeća jedan top je ponovno vraćen.

 

Potporni zidovi s istočne strane starogradske jezgre počeli su se graditi krajem 19. stoljeća. Gradilo se u nekoliko faza s prekidima, dio po dio zida pa je gradnja trajala skoro 40 godina. Gradnjom ovog dijela zida nastao je trg San Marco s vodoskokom podignutim 1937. godine Zid je saniran 2003. godine kada je obnovljena i fontana. Gradske zidine počinjale su i završavale glavnim gradskim vratima. Od 1589. godine to su barokna vrata Sv. Flora, a zovu se po Svetom Floru jer se iznad vrata nalazila gotička kapela posvećena Sv. Floru. Iznad vrata se ističe simbol Mletačke republike i njene vlasti, mletački lav koji drži otvorenu knjigu (legenda kaže: otvorena knjiga u lavljim šapama znači da se grad predao u vlast Venecije bez rata i borbe, a ako lav ima zatvorenu knjigu, znači da se vodila bitka za osvajanje grada). Pokraj natpisa smjestio se srednjovjekovni (i današnji) grb grada Labina, s crvenim križem na srebrnom polju.

 

Nekada su se gradska vrata noću zatvarala, a nadgledala su ih dva stražara. Nije naodmet opet napomenuti da se ispred vrata Sv. Flora odigrala bitka s uskocima 1599. godine Gradska vrata su do kraja 60 – ih godina 20. stoljeća sa strane (danas između vrata i trgovine «Sanfior») imala mali prolaz. S desne strane gradskih vrata smješten je nekadašnji službeni grb grada Labina (do 90 – ih godina 20. stoljeća), izrađen u tehnici mozaika. Napravljen je kao uspomena na Labinsku republiku, štrajk rudara iz 1921. godine, što je jasno naznačeno na samom grbu riječima “Kova je nasa”, datumom 2. III. 1921. i prikazom starog grada Labina na vrhu brda.

 

Vrata sv.Flora (Porta Sanfior) snimljena 1920.god.

By, Katuline z Labinštine, Marijan Milevoj

 

labinske znamenitosti gradske zidine povijest vrata svetog flora
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati