Korumpirani suci i političari opasniji od kriminalaca

Korumpirani suci i političari opasniji od kriminalaca

30.7.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Zabava

Korumpirani suci i političari veća su društvena prijetnja od organiziranog kriminala. Građani još smatraju da političari izvlače najveću korist od korupcije, kršeći zbog toga pozitivne propise. Takvi su, naime, rezultati istraživanja javnog mnijenja o korupciji koje je na reprezentativnom uzorku od tisuću građana provela hrvatska ispostava Gallupa, po narudžbi Ministarstva pravosuđa.
- Odgovornost političara i dužnosnika veća je od odgovornosti građana, zbog povjerenja i dužnosti koje upravo građani daju političarima. Percepcija je vjerojatno takva zbog percepcije moći političara, rekla je jučer ministrica pravosuđa Ana Lovrin na prezentaciji Gallupovog istraživanja korupcije.
Objasnila je da je ovo 190 tisuća kuna vrijedno istraživanje naručilo Ministarstvo jer su dosad istraživanja korupcije provodile samo nevladine udruge.

 

 

Percepcija pripisana medijima

Rezultati istraživanja, dodala je, postali su temelj za izradu Strategije borbe protiv korupcije i akcijskog plana koji je prati, a koji je i jedno od mjerila za otvaranje pregovora s Europskom unijom u poglavlju pravosuđa.
- Nesporno je da je korupcija štetna i da je uzrok gubitka povjerenja građana u vlast te da nanosi i gospodarske štete. Naglasci u Akcijskom planu borbe protiv korupcije su na nultoj toleranciji te jačanju institucionalnog okvira i integriteta, rekla je Lovrin.
Ispitani građani kao korupciju najviše percipiraju onu visoku političku, a potom i nepotizam i podmićivanje policajaca. Za razliku od tih kategorija, podmićivanje liječnika korupcijom smatra tek 64 posto građana. Gallupovo istraživanje uočilo je i razliku između percepcije što je korupcija i onog što građani smatraju neprihvatljivim pa se tako ispostavilo da postoji značajan postotak onih koji smatraju određena ponašanja korupcijom, ali ih ne ocjenjuju neprihvatljivima. Primjerice, riječ je baš o plaćanju liječničkih usluga ili podmićivanju policije.
Zanimljivo je da na ljestvici društvenih prijetnji zbog korupcije prva četiri mjesta zauzimaju suci, političari, dužnosnici i policajci. Kriminalce poput ucjenjivača građani tako vide kao manju prijetnju društvu.
Direktor Gallupa za Europu Robert Manchin je zasluge za takvu percepciju pripisao i medijima, kojima su afere s političarima svakako najatraktivnije za prodaju novina.

 

 

 

Percepcija pripisana medijima

Rezultati istraživanja, dodala je, postali su temelj za izradu Strategije borbe protiv korupcije i akcijskog plana koji je prati, a koji je i jedno od mjerila za otvaranje pregovora s Europskom unijom u poglavlju pravosuđa.
- Nesporno je da je korupcija štetna i da je uzrok gubitka povjerenja građana u vlast te da nanosi i gospodarske štete. Naglasci u Akcijskom planu borbe protiv korupcije su na nultoj toleranciji te jačanju institucionalnog okvira i integriteta, rekla je Lovrin.


Ispitani građani kao korupciju najviše percipiraju onu visoku političku, a potom i nepotizam i podmićivanje policajaca. Za razliku od tih kategorija, podmićivanje liječnika korupcijom smatra tek 64 posto građana. Gallupovo istraživanje uočilo je i razliku između percepcije što je korupcija i onog što građani smatraju neprihvatljivim pa se tako ispostavilo da postoji značajan postotak onih koji smatraju određena ponašanja korupcijom, ali ih ne ocjenjuju neprihvatljivima. Primjerice, riječ je baš o plaćanju liječničkih usluga ili podmićivanju policije.
Zanimljivo je da na ljestvici društvenih prijetnji zbog korupcije prva četiri mjesta zauzimaju suci, političari, dužnosnici i policajci. Kriminalce poput ucjenjivača građani tako vide kao manju prijetnju društvu.
Direktor Gallupa za Europu Robert Manchin je zasluge za takvu percepciju pripisao i medijima, kojima su afere s političarima svakako najatraktivnije za prodaju novina.


Postrožiti zakone i presude

Što se tiče korupcije u javnim službama, ispitanici misle da je ona najveća unutar bolnica i u redovima policije, potom među sudskim dužnosnicima, carinicima i službenicima u ministarstvima, a takva su i njihova iskustva. U bolnicama i drugim javnim zdravstvenim ustanovama više od polovice njih očekivalo je korupciju, dok je takvo očekivanje prilikom susreta s prometnom policijom imala trećina ispitanika. Petina ih je ispunila ta očekivanja adekvatnim poklonom ili novčanom nagradom, čija je vrijednost najčešće bila do 500 kuna, a rjeđe iznad te svote. Od državnih službenika ispitanih u sklopu ankete (dvjestotinjak njih), 14 posto dobilo je ponudu mita u zamjenu za određene usluge, od čega je trećina tu ponudu i prihvatila.

Što se tiče mjera kojima bi se država trebala boriti protiv korupcije, više od polovice ispitanih misli da treba postrožiti zakone i presude, dok su ostali skloniji drugim instrumentima, poput pažljivije kontrole, boljih plaća državnih službenika ili veće transparentnosti. Ispitivanje osobne inicijative građana u borbi protiv korupcije osobito je porazno. Naime, iako je skoro trećina ispitanih odbila dati mito kad je bila potaknuta ili ga odbila prihvatiti, tek je četiri posto njih obavijestilo policiju o tome, a tri posto proslijedilo svoje iskustvo medijima. Od onih državnih službenika kojima je mito nuđeno, pak, samo polovica ga je odbila jer ga smatra nemoralnim, dok su ostali otklonili ponudu zbog praktičnih razloga, primjerice rizičnosti.

Sergej ABRAMOV

 

Minigo: Poražavajući podaci

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Hrvoje Minigo jučer je rekao da je žalostan što je posljednje istraživanje korupcije pokazalo da građani imaju loša iskustva i visoka očekivanja korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama.


- Meni su ti podaci poražavajući. Liječnička komora se protiv toga bori, ali moram reći da mi se to istraživanje čini pretjeranim. Kad gledamo izlazne ankete iz bolnica koje su ispunjavali pacijenti, onda je slika posve drukčija, rekao je Minigo.

 

Josipović: Korupcija je način života

SDP-ov stručnjak za pravosuđe Ivo Josipović smatra da su građani sasvim ispravno procijenili političku klasu kao onu koja predstavlja najveću društvenu opasnost ako je korumpirana.


- Visoka korupcija opasna je i po više generacija građana. Uvijek ističem primjer privatizacije. Da nije bila koruptivna, ne bi mogla u tolikoj mjeri utjecati na društvo, na perspektive građana i na socijalni položaj milijuna ljudi. Mislim da su to građani ispravno procijenili. Činjenica da iskustveno kao najviše korumpirane doživljavaju liječnike i prometne policajce pokazuje da je korupcija postala način života, rekao je Josipović.

 

 

politika društvo Hrvatska Gallup pravo anketa politika Novac pravosuđe istraživanje
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati