Fizičari našli način kako vidjeti kroz boju, papir i druge neprozirne materijale

Fizičari našli način kako vidjeti kroz boju, papir i druge neprozirne materijale

15.3.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Znanost i tehnologija

Materijali poput papira, boja i bioloških tkiva, neprozirni su zbog naizgled nasumičnog načina na koji se svjetlo rasipa u kontaktu s njima. Novi eksperiment proveden na Višoj školi za industrijsku fiziku i kemiju u Parizu (ESPCI) pokazuje kako je moguće (uz dobro poznavanje materijala) fokusirati svjetlo kroz neprozirne materijale te na taj način detektirati predmete koji se nalaze iza njih.

Detalji eksperimenta objavljeni su u najnovijem izdanju magazina "Physical Review Letters".

Ne bi li demonstrirali svoj pristup karakterizaciji neprozirnih tvari, znanstvenici su prvo osvijetlili sloj cinkovog oksida, uobičajenog sastojka bijelih boja. Proučavajući promjene u zraci svjetla prilikom kontakta s materijalom, uspjeli su konstruirati numerički model pod nazivom "matrica transmisije". Matrica transmisije uključuje više od 65.000 brojeva koji opisuju način na koji svjetlo utječe na cinkov oksid i obratno. Uz pomoć te matrice konstruirali su zraku svjetla koja je prošla ravno kroz materijal i fokusirala se na predmetu iza njega. Također su uspjeli dobiti i sliku tog predmeta pomoću reflektirane zrake koja je ponovno prošla kroz neprozirni materijal u suprotnom smjeru.

Ovaj eksperiment pokazuje kako bi se, uz dovoljno sofisticiranu matricu transmisije, neprozirni materijali mogli iskoristiti kao visoko kvalitetni optički materijali poput konvencionalnih leća. Mogućnost pogleda kroz papir ili boju, kao i u unutrašnjost stanica, otvara cijeli niz primjena ovakvih, inače neprozirnih materijala kao dobrih optičkih elemenata u nano-uređajima gdje izrada prozirnih leća, kao i ostalih komponenti, predstavlja poseban izazov.

fizika znanost tehnologija prozirnost materija vidjeti kroz
Putujmo.net - portal za sve koji vole putovati