LC Live

Najave - Ostalo

Savjetovalište za prehranu


Lokacija: Dom zdravlja Labin
Organizator: Zavod za javno zdrastvo IŽ

Svjetski dan turizma u Istri


Lokacija: Park skulptura Dubrova
Organizator: TZ Općine Sveta Nedelja i Udruga Mediteranski kiparski simpozij