IAB 02
LC na Facebooku

Gradu Labinu odobreno novih bespovratnih 137 tisuća kuna

Gradu Labinu odobreno više od 137.000,00 kuna bespovratnih sredstva u sklopu Javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Radi se o sufinanciranju prihvatljivih troškova vlastitog učešća podnositelja u visini od 60 %, a sve u skladu s indeksom razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Naime, kao što je poznato za projekt Zelene navike za održivu Labinštinu iz Kohezijskog fonda odobreno je gotovo 500 tisuća kn, a za projekt ATRIUM PLUS u sklopu programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. više od 750 tisuća kuna. Ovim Javnim pozivom Gradu Labinu odobrena su dodatna sredstva za sufinanciranje vlastitog učešća i to za projekt Zelene navike za održivu Labinštinu u iznosu od 52.542,77 kn te za projekt ATRIUM PLUS  84.500,47 kn.

Villa Marija Klara

Nema najavljenih radova ni kvarova

Labin - 18.10.2018.
Labin - 18.10.2018.
Labin - 19.10.2018.
Labin - 19.10.2018.
Štalije i Bršica - 19.10.2018.

Sve obavijesti

13 lis. , 2018
SREĆKO  VODOPIVEC
09 lis. , 2018
VIOLETA    BATELIĆ
09 lis. , 2018
MILAN  ANTELIĆ
08 lis. , 2018
SNEŽANA  TANASIJEVIĆ
06 lis. , 2018
LIBERA  MIJATON

Sve obavijesti

Novo u rubrikama

Izdvojene najave